Artikler læses fra news.tele2.dk port 119

Tiscali - SSLUG - PHP
\n"; print "
\n"; if ($article) { echo "
"; $sock = @fsockopen($server,$port); if (!$sock) { bail("Ingen kontakt til $server"); } $str = fgets($sock, 1024); if (substr($str, 0, 2) != "20") { fclose($sock); bail("Ukendt svar fra $server ($str)"); } if (!$article = checkarticle($article)) { echo "$server kan ikke finde ".$command[$i]. " til artikel " . htmlentities($article); echo "
".$str; fputs($sock, "quit\r\n"); fclose($sock); bail(); } $command = array( "head", "body"); for ($i=0; $i".$str; fputs($sock, "quit\r\n"); fclose($sock); bail(); } if ($command[$i] == "head") echo ""; echo "
";
  while (substr($str = fgets($sock, 1024), 0, 3) != "." . chr(13) . chr(10)) {
  $str = htmlspecialchars($str);
		if (strtolower(substr($str,0,5)) == "from:") $str = ereg_replace ("([a-zA-Z0-9\._-]+@[a-zA-Z0-9\._-]+\.[a-zA-Z0-9-]+)","\\1",$str);
  if (substr($str,0,11) == "References:") $str = ereg_replace ("(<[%\$a-zA-Z0-9=\._-]+@[a-zA-Z0-9\._\-]+>)","\\1 ",$str);
  echo $str;
  flush();
  }
  echo "
"; if ($command[$i] == "head") echo "
"; } fputs($sock, "quit\r\n"); fclose($sock); } ?>

Udviklet af Peter Brodersen, som altid ud fra et script af Bo Meyer.
Bemærk: Programmet er altid i betatest! Al brug er på eget ansvar, baby.
© Ophavsret 1999-2004 Peter Brodersen

\n"; print "Scriptet har sikkert ikke værkshøjde, og 99% af det, denne side viser, er jo andres indlæg... nå, nevermind."; } ?>